×

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

anatomy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL on itsenäinen tutkimuslaitos, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. THL:n toiminnan keskiössä on monipuolinen, riippumaton ja ajankohtainen tieteellinen tutkimus. Monipuolisuus tarkoittaa tutkimuskohteiden kirjoa. Riippumattomuus taas takaa kyvyn toimia yhteistyössä lukuisten tahojen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti ilman, että ulkopuoliset intressit ohjailisivat tutkimusta tai sen tuloksia. Ajankohtaisuus tarkoittaa tarttumista nykypäivän haasteisiin, kuten sote-uudistuksiin, väestön ikääntymiseen, uudenlaiseen tautikarttaan ja huoleen hyvinvointiyhteiskunnan säilymisestä. Tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia hoitamalla ja ehkäisemällä niihin liittyviä ongelmia sekä kehittämällä niihin liittyviä palveluita. Näin ollen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työstä on hyötyä niin valtiotason päättäjille kuin ruohonjuuritasollekin. Vaikka lähes jokainen suomalainen on varmasti törmännyt laitoksen nimeen tai sen lyhenteeseen töissä, koulussa, iltauutisissa tai vaikkapa internettiä selaillessaan, harva tietänee, miten laajaa ja jokaista koskettavaa työtä THL:ssä tehdään välillisesti ja välittömästi.

THL päätöksenteon apuna

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työn kautta saadaan tutkimustietoa, joka tukee esimerkiksi valtion, maakuntien, kuntien ja terveysalan toimijoiden päätöksentekoa: vuosittain julkaistaan satoja uusia artikkeleita yksin ja yhdessä kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. Hyvinvointiyhteiskunta, syrjäytyminen, sairaudet ja terveysuhat, palvelujärjestelmät – kaikki nämä ja paljon muuta on jatkuvasti THL:n mielenkiinnon ja tutkimuksen kohteena. Kun aiheita pilkotaan vielä pienemmiksi, on helppo yhtyä ajatukseen, että tutkimustuloksille soisi annettavan paljon painoarvoa suomalaisten terveys- ja hyvinvointialan päättäjien keskuudessa. Tuoretta ja päivitettyä tietoa on jatkuvasti saatavissa muun muassa alkoholin kulutuksesta, rokotusohjelmista, lastensuojelusta, hoitoon pääsystä, syntyvyydestä, toimeentulotuen käsittelyajoista ja monesta muusta kansalaisten arkea ja elämää koskettavasta aiheesta. Tilastot ja artikkelit paljastavat hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden tuottamisen, toimivuuden, kustannusten ja niihin liittyvien mielipiteiden vahvuuksia ja heikkouksia, ja antavat tätä kautta päättäjille avaimia tehdä oikeita päätöksiä. Toisaalta myös yksilöt voivat suoraan hyödyntää THL:n tuloksia ilman välikäsiä.

Miten THL liikuttaa minua?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ei ole tarkoitus olla norsunluutorni, josta tavallinen kansalainen kuulee vain poliitikkojen tai asiantuntijoiden suusta. Etenkin nyt internet-aikakautena mikään ei ole helpompaa kuin mennä verkkoon ja tutustua laitokseen esimerkiksi sen ylläpitämien sosiaalisen median kanavien ja blogien kautta. THL:n omilta kotisivuilta saa luettua tilastoja, uutisia, artikkeleita lukuisista aihepiireistä ja tutustuttua sen toiminnan koko kirjoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivut ovat loputon tietopankki kenelle tahansa: sivusto tarjoaa faktatietoa kaikille yleisestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille, tietoa kaipaaville ja apua etsiville. Miten sinä tai läheisesi voitte ehkäistä ja hoitaa muistisairautta tai diabetesta? Onko tasa-arvokeskusteluun ja sote-uudistukseen liittyvä termistö hämmentävää? Ovatko sosiaali- ja terveystiedot suojassa sähköisissä järjestelmissä? Mitä ravitsemussuosituksissa sanottiinkaan kasvisten määrästä? Miten valmistaudun vauvan tuloon? Vastaukset näihin ja lukuisiin muihin terveys- ja hyvinvointikysymyksiin löytyvät muutaman klikkauksen päästä!